Despre mine

Tanase Sorin

Blogs Home » Edu » Educatie » Lectii Colegiu

Lectii Colegiu

Învaţă online, lecţii, exemple, modele teste, subiecte şi exerciţii din colegiu clasa a 9-a, clasa a 10-a, clasa a 11-a, clasa a 12-a, română, literatură, gramatică, matematică, fizică, istorie, geografie, biologie, educaţie tehnologică, informatică, engleză, franceză, latină clasele IX-XII. Fă rapid, oricând simţi nevoia, o recapitulare a materiei din aceşti ani de liceu.

Articole Blog

01. Interpretarea legilor efectului fotoelectric extern. Ipoteza lui Einstein - Nov 11, 2019 5:27:33 AM
Concepţia corpusculară a lui Planck privind existenţa cuantelor de energie au constituit punctul de plecare pentru explicarea efectului fotoelectric de către Einstein în 1905. Mecanismul este următorul: un foton absorbit […]
02. Aureliu Augustin – Confesiuni (Omul interior şi omul exterior) - Nov 9, 2019 7:12:09 AM
Aureliu Augustin (354-430) – Confesiuni Omul interior şi omul exterior Şi omul vrea să Te laude pe Tine, el, care nu este decât o părticică a creaţiei Tale; el, omul, […]
03. Organizarea materialului genetic, Virusurile - Nov 6, 2019 11:55:19 AM
Organizarea materialului genetic Materialul genetic prezintă o anumită organizare în funcţie de gradul de complexitate al sistemelor biologice. Sistemele actuale nucleoproteinice se grupează în două categorii distincte: sisteme acelulare şi […]
04. René Descartes – Omul este o fiinţă cugetătoare, Blaise Pascal – Măreţia omului - Nov 5, 2019 9:53:54 AM
René Descartes (1596-1650) – Meditaţii despre filosofia primă Omul este o fiinţă cugetătoare Dar ce sunt prin urmare? Un lucru ce cugetă. Ce este acesta? Unul ce se îndoieşte, înţelege, […]
05. Apele continentale, Oceanele, Gheţarii - Nov 4, 2019 4:59:15 AM
Apele continentale Apele continentale sunt considerate cele care se află situate la suprafaţa continentelor: râuri, fluvii, ape subterane, apa din sol, izvoare şi lacuri precum şi apa din precipitaţii de […]
06. Jean-Paul Sartre – Existenţialismul este un umanism (Nu există natură umană) - Nov 2, 2019 2:53:15 PM
Jean-Paul Sartre (1905-1980) – Existenţialismul este un umanism Nu există natură umană Ateismul existenţialist, pe care îl susţin, afirmă că dacă Dumnezeu nu există, atunci există cel puţin o fiinţă […]
07. Hidrosfera, Apa, Schimbările de fază, Unităţile componente ale hidrosferei, Hidrologia - Nov 1, 2019 5:30:30 AM
Hidrosfera Hidrosfera este învelişul de apă al planetei noastre şi cuprinde, concomitent, atât toate stările de agregare ale apei (vapori de apă, apă şi gheaţă), cât şi formele sub care […]
08. Giovanni Pico della Mirandola – Despre demnitatea omului - Oct 30, 2019 6:04:11 AM
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) – Despre demnitatea omului Demnitatea omului Gândindu-mă la sensul acestor spuse, nu mă mulţumeau acele numeroase argumente ce sunt aduse de mulţi în legătură cu […]
09. Datoriile creştinului - Oct 28, 2019 8:53:03 AM
Scopul vieţii fiecărui creştin este dobândirea mântuirii. Pentru a ajunge însă la împlinirea acestui ideal, creştinul trebuie să îndeplinească o seamă de îndatoriri, să-şi îndrepte viaţa după voia lui Dumnezeu. […]
10. Componentele laserului, Primul dispozitiv laser realizat - Oct 25, 2019 9:29:07 AM
Componentele laserului Mediul activ Orice  dispozitiv laser este constituit dintr-un mediu solid, lichid sau gazos în care poate fi realizată o inversie de populaţie între două (sau mai multe) nivele […]